Official

Nisan 5, 2023

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” manaına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak yürekin kullanılmaya sarrafiyelandı. Bu görevliler, örneğin talih daireleri veya kiliselerde çeşitli meselelerle mesul olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi veya yetkili bir konumda mevcut herhangi bir kişhayırlı tanımlamak yürekin kullanılmaya sarrafiyelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi umumiyetle hükümet, spor veya iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişgelecek veya kurumları tanımlamak yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, sözcük resmi veya yetkili bir konumda mevcut herhangi bir kişhayırlı tanımlamak yürekin kullanılmaya sarrafiyelamıştır.

Leave A Comment